Er wordt constant gewerkt aan de website.

Onze verontschuldiging dat soms een aantal links niet werken.

logo sangfor

TCP optimalisatie

banner technologie

 

 

TCP agents - Optimaliseren dynamisch TCP

Transaction Control Protocol (TCP) wordt gebruikt om gegevens  via het internet van de ene computer naar de andere te verzenden. Het is ongeveer dertig jaar geleden bedacht en werd geoptimaliseerd om fouten op te sporen en om fouten te voorkomen in plaats van om de prestaties van toepassingen te verbeteren. Tegenwoordig zijn WAN-verbindingen grotendeels vrij van fouten maar het protocol voor veel toepassingen is hetzelfde. TCP is daarom minder geschikt om aan de eisen van de moderne verwerking via een WAN te voldoen.

Sangfor optimaliseert dynamisch het Transmission Control Protocol via een TCP Agent. Er zijn twee implementaties van de TCP stack die aanzienlijk de transmissie-efficiëntie verbeteren door diverse adaptieve algoritmen, het dynamisch verbeteren van windowgrootte en congestie controle.

core

optimisation 1

Sangfor maakt gebruik van een aantal technologieën ter verbetering van de manier waarop TCP werkt:

Dynamische window grootte. Om efficiënter gebruik te maken van hoge bandbreedte netwerken wordt de window grootte dynamisch verhoogd van 64K tot maximaal 200K. Dit verbetert de bandbreedte verwerkingscapaciteit.
Congestie Control. Doelmatige congestie algoritmen, zoals Slow-Start, Congestion Avoidence, Fast Recovery en Fast Retransmit worden gebruikt om responsieve transmissie te verzorgen. Sangfor WANACC is in staat om de juiste venstergrootte in korte tijd te vinden door gebruik te maken van het snel verbreden en geleidelijke versmallen van de windowgrootte in plaats van de normale langzame verbreden en snelle verversmallen.
High Speed ​​Transmission Protocol (HTP). HTP zorgt ervoor dat retransmisssie niet wordt gedupliceerd door het selectief zenden van verloren pakketten. Dit voorkomt te veel interacties veroorzaakt door overmatige retransmissie en vermindert dus de impact van het netwerkvertraging.
Fast Transmission Control Protocol (TCP-Fast). Fast-TCP retransmit alle pakketten, beginnende bij het verloren pakket.

Sangfor verbetert TCP via de TCP Agent, die de manier van hoe het protocol werkt optimaliseert. Onder normale TCP verwerking wordt een datapakket alleen verzonden wanneer de vorige is erkend. Een groot bestand verspreid meer dan vijftig pakketten en zal het WAN laten wachten op vijftig afzonderlijke erkenningen voordat het verzenden van het volledige bestand volledig is, waardoor er lange vertragingen ontstaan. De appliance van Sangfor dat zendt, zal in plaats daarvan  lokale erkenningen genereren en onderschept de ontvangen acknowledgements, waardoor het niveau van 'chattiness' wordt verlaagd en dus het hele proces zal versnellen.

optimisation 2

Het proces wordt in onderstaande animatie verder uitgelegd: